Professionel rådgivning

Kompetencer

Erhvervsservice

For at vore kunder kan få den fornødne sikkerhed til opfyldelse de mange krav der stilles fra det offentlige, yder vi en assistance, som vi kalder for "erhvervsservice". Her assisterer vi den enkelte virksomhed med alt fra udarbejdelse af kasserapporter, betalinger og afstemninger til bogføring i edb-anlæg og momsopgørelser.

Vi sørger endvidere for at moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge og ATP m.v. indberettes og indbetales til tiden.

  • Administration af daglig bogføring, herunder rapportering og diverse afstemninger
  • Opgørelse og indberetning af moms og lønsumsafgift
  • Administration af lønningsbogholderi samt udarbejdelse af lønsedler og lønoplysningssedler
  • Opgørelse m.v. af A-skat, ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.