Professionel rådgivning

Kompetencer

Regnskabsudarbejdelse

Virksomhedsregnskaber opstilles efter individuelle behov, og således at de offentlige myndigheders krav opfyldes.

Assistancen kan blandt andet omfatte

  • Udarbejdelse af årsregnskaber
  • Udarbejdelse af perioderegnskaber
  • Hoved- og nøgletalsoversigter

Vi forestår endvidere udarbejdelse af selvangivelse, virksomhedsskema, udbytteerklæring og alle øvrige dokumenter til offentlige myndigheder.

Regnskabsudarbejdelsen afsluttes med regnskabsmøde, hvor vi gennemgår væsentlige hovedtræk og -tendenser i regnskabet.